beperkingen Corona virus

In overleg met de Gemeente Hof van Twente is er besloten dat er bij de forellenvijvers Deep’n gevist mag worden op forel.

Hierbij dient in acht genomen te worden dat groepsarrangementen verboden zijn en dat het horeca deel gesloten is. (horeca mag wel afhaal service toe passen) Daarnaast moeten mensen de regel van minimaal 1,5 meter afstand strikt opvolgen. De reeds gereserveerde groepen in April zullen dan ook geannuleerd worden, de gereserveerde groepen van mei worden op een later tijdstip besloten.

Zolang deze regels in acht genomen worden zijn er geen problemen wat betreft het recreatief vissen in Deep’n.